Workshop Co-chairs

 • Shan Liu, Xi’an Jiaotong University, SIG-ISAP President
 • Jian Mou, Pusan National University, SIG-ISAP Vice President
 • Wei Huang, Southern University of Science and Technology
 • Haibing Lu, Santa Clara University
 • Zhaohua Deng, Huazhong University of Science & Technology
 • Hongyi Mao, Guizhou University of Finance and Economics
 • Xiaofang Cai, Southern University of Science and Technology
 • Xiaosong Wu, Beijing Normal University

Program Committee

 • Program Committee
 • Shuai Zhao, Dalian University of Technology
 • Yuting Dong, Dalian University of Technology
 • Shukun Liu, Dalian University of Technology
 • Cuiling Zhu, Shandong University of Finance and Economics
 • Yuhua Cao, Suzhou Institute of Xi’an Jiaotong University
 • Xi Yu, Guizhou University of Finance and Economics
 • Guoyin Jiang, University of Electronic Science and Technology of China
 • Ying Li, Liaoning University
 • Qiongwei Ye, Yunnan University of Finance and Economics
 • Wenlong Zhu, Qingdao University of Technology
 • Wenlong Liu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Yang Bao, Shanghai Jiao Tong University
 • Zhao Cai, University of Nottingham
 • Zike Cao, Zhejiang University
 • Jinwei Cao, University of Delaware
 • Xusen Cheng, School of Information, Renmin University of China
 • Young Hoon Luke Chang, Beijing Institute of Technology
 • Kailing Deng, The University of Tulsa
 • Cheng Fang, Zhejiang University of Finance and Economics
 • Yuanyue Feng, Shenzhen University
 • Qiqi Jiang, Copenhagen Business School
 • Zhepeng Li, The Schulich School of Business, York University
 • Huigang Liang, The University of Memphis
 • Hefu Liu, University of Science and Technology of China
 • Chris Parker, American University
 • Peijian Song, Nanjing University
 • Yongqiang Sun, Wuhan University
 • Yong Wu, Donghua University
 • Lin Xiao, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
 • Liying Ye, South University of Science and Technology
 • X.F.(Crystal) Cai, College of Business, South University of Science and Technology
 • Jifan Ren, Harbin Institute of Technology, Shenzhen
 • Xianghua Chu, Shenzhen University
 • Yangpeng Wang, Shenzhen University
 • Lin Wang, Huazhong Univeristy of Science and Technology
 • Tao Chen, Huazhong Univeristy of Science and Technology
 • Hongyi Mao, Guizhou University of Finance and Economics
 • Xi Chen, Global Energy Interconnection Research Institue
 • Mengyu Zhang, China Instrument and Control Society
 • Zixin Han, China Instrument and Control Society
 • Huimin Shan, China Instrument and Control Society
 • Haiyang Feng, Tianjin University